Enkeltmedlem kl. 200,- (før NKK sin andel)
Familiemedlem kr. 50,-
Familiemedlemmer har stemmerett, men det sendes ut bare ett medlemsblad.

For å melde deg inn via NKK sine sider:
https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Hvis du ønsker hjelp:
Per Olav Tørrissen
Mob.: 905 27 237 - e-mail: polavtoe@online.no