Pga stort arbeidspress og Coronatider har Totenbjeffen ikke blitt utgitt i 2020

Dette beklager vi

 

Totenbjeffen er et medlemsblad for Toten og Omegn Hundeklubb som gis ut tre ganger årlig. Ansvarlig utgiver: TOH v/styret.

Alle medlemmer er velkomne til å sende inn materiell (gjene med bilder) om sine aktiviteter med hund. Det kan for eksempel være fra turer, friluftsliv, trening, utstilling, eller helt enkelt om deg og din hund.

I redaksjonen:
Heidi Nordby
heidinordby@hotmail.com

Utgivelsesplan:

Nr. 1/febr. - manusfrist 15. jan.
Nr. 2/jun-jul - manusfrist 15. jun.
Nr. 3/des. - manusfrist 15. nov.