Styret består av:

Leder:
Per Ståle Syversen
Mob: 952 33 868 - e-mail: per.stale.syversen@me.com

Nestleder:
Ledig verv

Kasserer:
Per Olav Tørrissen
Mob.: 905 27 237 - e-mail: polavtoe@online.no

Sekretær:
Liz-Natalie Holt Iversen
Mob.: 92891432 - e-mail: liz_iversen@hotmail.com 

Styremedlemmer:
Heidi Nordby

Mob: 976 97 716 - e-mail: heidinordby@hotmail.com

Yngve Brovold
Mob: 414 14 374 - e-mail: yngve@online.no

Varamedlem:

Aina Rønning
Mob: 980 02 497 - e-mail: xanthia@live.no 


Valgkomite:
Styret har fått fullmakt av årsmøtet til å velge valgkomite.