Styret består av:

Leder:
Linda Rolijordet

Tlf: 90610078

lindarolijordet2@hotmail.com

 PÅ valg 2 år 

 

 Nestleder:

Rune Stenslette

Tlf: 91642169

mail: runestenslette@online.no

 Ikke på valg 1 år

 

 Kasserer:

Yngve Brovold

Tlf: 41414374 

mail: yngve@online.no

 På valg 2 år

 

 Sekretær:

Kristin Lium Mamelund

Tlf: 90269236

krisliu@online.no

 Ikke på valg 1 år 

 

 Styremedlemmer:

ÅPEN

 På valg 2 år

 

 Aina Rønningen

Mob: 980 02 497

mail: xanthia@live.no 

Ikke på valg 1 år

 

Varamedlem:

Hanne Kristin Kjeldsberg Odden

hanne.k.kjelsberg@gmail.com

 På valg 1 år 

 

Revisor:

Per Olav Tørrissen

Tlf: 90527237

 På valg 2 år

 

 Valgkomite:

ÅPEN på valg 2 år

 

 Unni Skjæret

på valg 1 år

 

Varamedlem:

Aina Rønningen

 På valg 1 år