Styret består av:

Leder:
Per Ståle Syversen
Mob: 952 33 868 - e-mail: per.stale.syversen@me.com

Nestleder:
Lisbeth Lindgaard
Mob: 917 94 479 - e-mail: lhelene@online.no

Kasserer:
Per Olav Tørrissen
Mob.: 905 27 237 - e-mail: polavtoe@online.no

Sekretær:
Sonja Marit Syversen
Mob: 917 71 550 - e-mail: sonja.marit.syversen@me.com

Styremedlemmer:
Berit Marie Halle
Mob: 917 87 536 - e-mail: berima-h@online.no

Astrid Sørlien
Mob: 975 17 362 - e-mail: astr-soe@online.no

Heidi Nordby
Mob: 976 97 716 - e-mail: heidinordby@hotmail.com

Yngve Brovold
Mob: 414 14 374 - e-mail: yngve@online.no

Varamedlem:

Aina Rønning
Mob: 980 02 497 - e-mail: xanthia@live.no 


Valgkomite:
Styret har fått fullmakt av årsmøtet til å velge valgkomite.